SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-11') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-11', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-11')) AND ((jobs.name LIKE '%medical device%' OR jobs.description LIKE '%medical device%' OR jobs.required_experience LIKE '%medical device%' OR jobs.page_title LIKE '%medical device%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%medical device%' OR jobs.meta_description LIKE '%medical device%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 3 việc làm

 • Purchasing Manager (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   14/02/2022 - 31/03/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Quản lý nhận đơn đặt hàng từ các bộ phận.
   - Các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng như lập kế hoạch, phát hành và theo dõi đơn đặt hàng, quản lý lịch trình giao hàng và vận chuyển.
   - Xây dựng phương án cải tiến để mang lại hiệu quả tốt nhất cho việc mua hàng.
   - Quản lý việc liên lạc với nhà cung cấp để có được thông tin về sản phẩm, giá cả, lịch trình giao hàng; đảm bảo đơn hàng đúng chất lượng, quy cách và thời hạn.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.