SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-05-25') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-05-25', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-05-25')) AND ((jobs.name LIKE '%mua hàng%' OR jobs.description LIKE '%mua hàng%' OR jobs.required_experience LIKE '%mua hàng%' OR jobs.page_title LIKE '%mua hàng%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%mua hàng%' OR jobs.meta_description LIKE '%mua hàng%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 19 việc làm

 • Nhân viên vật tư- công ty Nhật Bản tại An Lão (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   29/03/2022 - 13/05/2022

  • Địa điểm Hải Phòng, Quan

   Mức lương 9.000.000 - 15.000.000 VND

  • - Phối hợp các phòng ban liên quan lập kế hoạch, tính toán định mức, cung ứng vật tư theo yêu cầu.
   - Quản lý căn chỉnh hàng hóa và sản phẩm tồn kho, tính toán lượng nguyên phụ liệu cần đặt
   - Đặt mua kịp thời để đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu sản xuất.
   - Theo dõi giám sát quá trình đặt hàng, mua hàng hóa, đảm bảo đơn đặt hàng và chất lượng hàng hóa tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng;

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.