SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-12') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-12', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-12')) AND ((jobs.name LIKE '%pháp chế%' OR jobs.description LIKE '%pháp chế%' OR jobs.required_experience LIKE '%pháp chế%' OR jobs.page_title LIKE '%pháp chế%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%pháp chế%' OR jobs.meta_description LIKE '%pháp chế%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 3 việc làm

 • Nhân viên pháp chế - 01 năm kinh nghiệm (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   20/06/2022 - 31/07/2022

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến các vấn đề pháp lý đối với các dự án bất động sản (khu công nghiệp, dự án C & R), các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty.
   - Tư vấn các phòng ban về các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của công ty.
   - Soạn thảo, xem xét, kiểm tra các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu nội bộ trước khi nộp các tài liệu đó cho trưởng phòng để ký .
   - Duy trì tuân thủ pháp luật đối với hoạt động của Công ty;

 • [Urgent] Legal Supervisor (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương, Hồ Chí Minh

   09/02/2022 - 26/03/2022

  • Địa điểm Bình Dương, Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Xử lý kỷ luật lao động, khiếu nại tố cáo
   - Kiểm tra pháp lý hợp đồng
   - Tư vấn và cập nhật thông tin pháp luật
   - Tư vấn, xây dựng, làm thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thủ tục liên quan đến lao động người nước ngoài

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.