ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 1 jobs

 • (gấp) Nhân viên Hành chính Nhân sự (tiếng Anh, Đình Vũ HP)

  • Hai Phong

   06/08/2019 - 20/09/2019

  • Location Hai Phong

   Salary 8.000.000 - 11.000.000 VND

  • Vị trí này chịu trách nhiệm cho các công việc liên quan đến Nhân sự - Hành chính, tuân thủ luật pháp và các công việc khác.
   Hỗ trợ việc xây dựng và vận hành hệ thống nhân sự.
   Chuẩn bị bảng lương bao gồm tính lương, tính các khoản giảm trừ và cập nhật vào bảng lương.
   Ghi chép và cập nhật dữ liệu liên quan đến các hoạt động nhân sự cũng như các thông tin ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động trên bảng theo dõi tổng hợp lương.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.