SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-10-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-10-05', INTERVAL 60 DAY) AND '2022-10-05')) AND ((jobs.name LIKE '%project manager%' OR jobs.description LIKE '%project manager%' OR jobs.required_experience LIKE '%project manager%' OR jobs.page_title LIKE '%project manager%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%project manager%' OR jobs.meta_description LIKE '%project manager%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 7 việc làm

 • Tuyển: Project Manager cho công ty Nhật tại Thanh Xuân, Hà Nội

  • Hà Nội

   23/09/2022 - 07/11/2022

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 50.000.000 - 60.000.000 VND

  • - Giao tiếp với khách hàng và soạn thảo tài liệu theo yêu cầu.
   - Thiết kế từ cơ bản đến chi tiết.
   - Trụ sở chính tại sẽ Nhật Bản thiết kế, trong một số trường hợp Hà Nội sẽ thực hiện 1 phần thiết kế.
   - Hàng ngày sẽ buổi Meeting với PL trao đổi về các vấn đề đang gặp phải.

 • (Cầu Giấy) Business Process Consultant (Manufacturing) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   12/07/2022 - 26/08/2022

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 1,200 - 2,500 USD

  • • Collect information about the client’s business through a variety of methods (shadowing, interviews, surveys, reading reports etc.).
   • Analyze and interpret facts to identify weaknesses and problems, and comprehend the causes.
   • Understand critical issues of the client’s business process and create a counter-proposal to improve its management and operation.
   • Deliver and work as a project member and create key deliverables (e.g. Assessment documents, Business Process Flow, Business Requirement Definition, Fit & Gap analysis with a certain application function).

 • (Cầu Giấy) Process Consultant (Finance) (English) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   12/07/2022 - 26/08/2022

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 1,200 - 2,500 USD

  • • Collect information about the client’s business through a variety of methods (shadowing, interviews, surveys, reading reports etc.).
   • Analyze and interpret facts to identify weaknesses and problems, and comprehend the causes.
   • Understand critical issues of the client’s business process and create a counterproposal to improve its management and operation.
   • Deliver and work as a project member and create key deliverables (e.g. Assessment documents, Business Process Flow, Business Requirement Definition, Fit & Gap analysis with a certain application function).

 • [HCM/ Hybrid] BrSE (JLPT N2) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   05/07/2022 - 19/08/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 2,500 USD

  • ● Join real DevOps (Healthcare/Global Market/IoT) projects.
   ● Learn to resolve everything from requirement definition through development to release.
   ● Become a professional Project Manager/Engineer.

 • [HCM/ Hybrid] iOS Developer (Junior - Senior) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   04/07/2022 - 18/08/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 1,200 - 1,500 USD

  • ・Analyzing, Designing, Developing and Testing for the iOS platform.
   ・Collaborating with a team to create system design.
   ・Collaborating with our Project Managers, UX/UI Designers, Back-End Developers, Product Owner and Quality Control Engineer to create high quality products.
   ・Working on bug fixing and improving application performance, Quality Writing clean and maintainable code for our clients

 • Senior Project Manager - IT Comtor (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   04/07/2022 - 18/08/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 1,500 USD

  • ・Supporting (B)PM to manage projects and handle project operation in the DevOps team.
   ・Understanding target users and system requirements/specifications.
   ・IT translation (documents, ,messaging).
   ・Discussing requirements/schedule/system design with Japanese clients directly.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.