SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-10-08') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-10-08', INTERVAL 60 DAY) AND '2022-10-08')) AND ((jobs.name LIKE '%quản lý sản xuất%' OR jobs.description LIKE '%quản lý sản xuất%' OR jobs.required_experience LIKE '%quản lý sản xuất%' OR jobs.page_title LIKE '%quản lý sản xuất%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%quản lý sản xuất%' OR jobs.meta_description LIKE '%quản lý sản xuất%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 11 việc làm

 • Quản Lý Kế Hoạch Sản Xuất (Bình Dương)

  • Bình Dương

   19/09/2022 - 28/10/2022

  • Địa điểm Bình Dương, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát

   Mức lương 12.000.000 - 20.000.000 VND

  • - Nhận đơn hàng, xác nhận các cấn đề liên quan như nguyên liệu, tiến độ sản xuất ... để lên kế hoạch
   - Xác nhận và quản lý tồn kho (thành phẩm, nguyên liệu...) , nếu thiếu phối hợp với bộ phận liên quan để đặt hàng
   - Xác nhận trước và định kỳ về tồn kho nguyên liệu để tiến hành đặt trước, tránh thiếu hụt khi có đơn hàng
   - Phối hợp các bộ phận liện quan để đảm bảo ngày xuất hàng

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.