SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-05-25') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-05-25', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-05-25')) AND ((jobs.name LIKE '%real estate%' OR jobs.description LIKE '%real estate%' OR jobs.required_experience LIKE '%real estate%' OR jobs.page_title LIKE '%real estate%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%real estate%' OR jobs.meta_description LIKE '%real estate%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 6 việc làm

 • [District 1, HCMC] Legal Manager (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   10/11/2021 - 25/12/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Prepare internal memo relating to VN law & practices for real estate development (particularly for legal procedures in real estate development)
   - Legal analysis in each project, timely and effective report with clarification, upon request
   - Support for general legal issues relating to company's operations
   - Communication with HQ legal, lawyers and partner legal team

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.