SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-07') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-07', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-07')) AND ((jobs.name LIKE '%sales engineer%' OR jobs.description LIKE '%sales engineer%' OR jobs.required_experience LIKE '%sales engineer%' OR jobs.page_title LIKE '%sales engineer%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%sales engineer%' OR jobs.meta_description LIKE '%sales engineer%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 8 việc làm

 • Sales Engineer (Tiếng Nhật N4-N3)

  • Hồ Chí Minh

   01/03/2021 - 15/04/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Q. Bình Thạnh

   Mức lương 20.000.000 - 23.000.000 VND

  • - Tìm kiếm, liên hệ với khách hàng có nhu cầu lắp đặt, bảo trì lò hơi đang sử dụng
   - Khảo sát thị trường và giới thiệu hệ thống nồi hơi đến khách hàng các lĩnh vực sản xuất (nhà máy), y tế, nhà hàng - khách sạn, tổng thầu, nhà thầu M&E...

 • Sales (Kcn Đồng An 2-BD) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương

   01/12/2020 - 15/01/2021

  • Địa điểm Bình Dương, KCN Đồng An 2

   Mức lương 500 - 600 USD

  • - Tìm kiếm , tiếp cận và phát triển nguồn khách hàng (trường học, nơi làm việc, bệnh viện...)
   - Hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng (lắp đặt thiết bị, hướng dẫn vận hành....)
   - Đào tạo nghiệp vụ cho cấp dưới
   - Hỗ trợ công việc cho trưởng chi nhánh người Nhật

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.