SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-10-16') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-10-16', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-10-16')) AND ((jobs.name LIKE '%sales executive%' OR jobs.description LIKE '%sales executive%' OR jobs.required_experience LIKE '%sales executive%' OR jobs.page_title LIKE '%sales executive%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%sales executive%' OR jobs.meta_description LIKE '%sales executive%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 12 việc làm

 • (CƠ HỘI làm việc tại Malaysia) Social Media Sales Executive (Công việc này đã hết hạn!)

  • Malaysia

   02/08/2021 - 16/09/2021

  • Địa điểm Malaysia, Kuala Lumpur

   Mức lương 950 USD

  • - Contacting new and existing customers via telephone and email on a daily basis, identifying sales opportunities and providing these businesses with the best solution for their business goal
   - Manage a portfolio of SMB clients with responsibility for growing revenue
   - Acquiring new advertisers within the small and medium business (SMB) space
   - Provide pre and post-sales support for all products Provide product and tool support to improve clients’ experience and drive higher product adoption and spend

 • (WORK FROM HOME for Malaysia Company) Social Media Sales Executive (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   20/07/2021 - 03/09/2021

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 950 USD

  • - Contacting new and existing customers via telephone and email on a daily basis, identifying sales opportunities and providing these businesses with the best solution for their business goal
   - Manage a portfolio of SMB clients with responsibility for growing revenue
   - Acquiring new advertisers within the small and medium business (SMB) space
   - Provide pre and post-sales support for all products Provide product and tool support to improve clients’ experience and drive higher product adoption and spend

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.