SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-11-29') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-11-29', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-11-29')) AND ((jobs.name LIKE '%supervisor%' OR jobs.description LIKE '%supervisor%' OR jobs.required_experience LIKE '%supervisor%' OR jobs.page_title LIKE '%supervisor%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%supervisor%' OR jobs.meta_description LIKE '%supervisor%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 21 việc làm

 • [District 1, HCMC] Legal Manager

  • Hồ Chí Minh

   10/11/2021 - 25/12/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Prepare internal memo relating to VN law & practices for real estate development (particularly for legal procedures in real estate development)
   - Legal analysis in each project, timely and effective report with clarification, upon request
   - Support for general legal issues relating to company's operations
   - Communication with HQ legal, lawyers and partner legal team

 • (Deep C, Hai An, Hai Phong) Warehouse Supervisor (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   25/10/2021 - 25/11/2021

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Mainly responsible for all activities of warehouse including: receiving – dispatching & internal handover of packing part, material, finish goods.
   - Control and manage the W/H, responsible for the whole warehouse management including labor, W/H equipment and inventory.
   - Monitor raw materials, sub materials, finished goods receiving and releasing to production efficiency, delivery right quantity and right product at right time to customers.
   - Monitor the inventory record up date in physical location correctly and timely.

 • Giám Sát Bộ Phận Bảo Trì (Supervisor) (Vsip1) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương

   20/10/2021 - 20/11/2021

  • Địa điểm Bình Dương, VSIP1

   Mức lương 13.000.000 - 17.000.000 VND

  • - Xây dựng kế hoạch bảo trì máy móc thiết bị trong nhà máy, đảm báo máy luôn ổn định
   - Chịu trách nhiệm quản lý trang thiết bị, sửa chữa nhà xưởng, điện, nước, cơ sở hạ tầng của công ty
   - Cải tiến, chế tạo công cụ dụng cụ hỗ trợ sản xuất
   - Kiểm tra, giám sát phân công việc cho nhân viên cấp dưới

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.