THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 10 việc làm

 • (Vĩnh Phúc) Accountant Supervisor (English)

  • Vĩnh Phúc

   22/02/2023 - 08/04/2023

  • Địa điểm Vĩnh Phúc, Bá Thiện 2

   Mức lương 15.000.000 - 20.000.000 VND

  • - Phụ trách kế toán thuế: gồm đăng ký thuế, tính, kê khai, nộp thuế, hạch toán kế toán, tham gia giải trình và thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế (FCT, VAT, CIT, thuế khác) Fixed assets accounting.
   - Phụ trách kế toán lương và các khoản trích theo lương (bảo hiểm, kinh phí công đoàn, PIT…)
   - Phụ trách một số báo cáo định kỳ với cơ quan bên ngoài (báo cáo thống kê, báo cáo khoản vay ngân hàng nhà nước)
   - Tham gia các công việc chung của phòng kế toán: kiểm kê định kỳ hàng tồn kho, tài sản cố định,

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.