SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-10-29') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-10-29', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-10-29')) AND ((jobs.name LIKE '%thiết kế máy%' OR jobs.description LIKE '%thiết kế máy%' OR jobs.required_experience LIKE '%thiết kế máy%' OR jobs.page_title LIKE '%thiết kế máy%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%thiết kế máy%' OR jobs.meta_description LIKE '%thiết kế máy%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 5 việc làm

 • Nhân Viên Thiết Kế (Q1) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   03/06/2021 - 30/06/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Q1

   Mức lương 10.000.000 - 20.000.000 VND

  • ※ Hiện tại công ty đang cần 2 nhân viên thiết kế-thiết kế mảng sơ đồ hệ thống điện và thiết kế máy, linh kiện máy, khuôn kim loại....

   - Thiết kế sơ đồ hệ thống điện điều khiển máy tự động, lập trình điện PLC tự động hóa, thiết kế calbinet....
   - Hoặc thiết kế máy gia công cơ khí, thiết kế linh kiện, khuôn ... kim loại

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.