SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-04-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-04-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-04-17')) AND ((jobs.name LIKE '%thiết kế máy%' OR jobs.description LIKE '%thiết kế máy%' OR jobs.required_experience LIKE '%thiết kế máy%' OR jobs.page_title LIKE '%thiết kế máy%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%thiết kế máy%' OR jobs.meta_description LIKE '%thiết kế máy%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 5 việc làm

 • Kỹ sư máy sushi

  • Osaka

   16/03/2021 - 30/04/2021

  • Địa điểm Osaka

   Mức lương 220.000 - 260.000 YEN

  • 【大阪:海外出張あり】日本の独日技術:海外向け寿司ロボットエンジニア募集
   ベトナム支社を立ち上げたい方積極採用

   国内大手や海外に販売する寿司マシンの改良担当していただきます。

 • Thiết kế cơ khí (Aichi) - 23 man

  • 12/03/2021 - 26/04/2021

  • Địa điểm

   Mức lương 230.000 - 500.000 YEN

  • *事業内容:「アイソレータ」「滅菌装置」等、医楽品製造工程向け無菌・クリーン化設備の研究開発、設計、製作、施工管理。
   医楽品業界。
   当社が開発・製造している無菌・クリーン化設備の詳細設計(CADソフトを使った組立図、部品図の作成、部品リストの作成等の機構設計)、工場組立支援等を担当します。
   具体的な業務の一例は下記の通りです。

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.