SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-07-30') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-07-30', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-07-30')) AND ((jobs.name LIKE '%thiet ke%' OR jobs.description LIKE '%thiet ke%' OR jobs.required_experience LIKE '%thiet ke%' OR jobs.page_title LIKE '%thiet ke%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%thiet ke%' OR jobs.meta_description LIKE '%thiet ke%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 92 việc làm

 • .NET Engineer or .NET Leader (Da Nang)

  • Đà Nẵng

   19/07/2021 - 31/08/2021

  • Địa điểm Đà Nẵng

   Mức lương 600 - 1,300 USD

  • • Tham gia vào các dự án thiết kế, phát triển các sản phẩm mới theo yêu cầu của khách hàng.

   • Tham gia bảo trì, nâng cấp chức năng, giao diện theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website hiện có .NET

 • 電気設計、plc設計者

  • Kanagawa

   15/07/2021 - 30/09/2021

  • Địa điểm Kanagawa, Kawasaki

   Mức lương 300.000 - 450.000 YEN

  • フィルター製造機の設計/製造/販売まで、一気通貫で行っているメーカー会社。 

   ■業務フロー
   受注→部品の発注/電気設計/機構設計→製造部にて製造→組立(外注)→配線/ソフト挿入/総合調整→出荷

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.