SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-07-04') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-07-04', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-07-04')) AND ((jobs.name LIKE '%thu mua%' OR jobs.description LIKE '%thu mua%' OR jobs.required_experience LIKE '%thu mua%' OR jobs.page_title LIKE '%thu mua%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%thu mua%' OR jobs.meta_description LIKE '%thu mua%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 9 việc làm

 • [Quận 1, TP HCM] Sales Executive (Feed & Grains) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   26/04/2022 - 10/06/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Q1

   Mức lương 500 - 600 USD

  • - Xúc tiến các hoạt động thương mại, thu mua trong nước, xuất khẩu đi các nước thuộc Châu Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore...... và ngược lại.
   - Báo giá, thương lượng các điều khoản về giá cả, hợp đồng.
   - Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, xuất nhập hàng hóa, công nợ.
   - Chăm sóc khách hàng: hướng dẫn khách hàng tham quan nhà máy sản xuất, nhà cung cấp; đề ra các hướng dẫn và giải thích phù hợp với vai trò đại diện thương mại.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.