SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-17')) AND ((jobs.name LIKE '%việc làm Bình Dương%' OR jobs.description LIKE '%việc làm Bình Dương%' OR jobs.required_experience LIKE '%việc làm Bình Dương%' OR jobs.page_title LIKE '%việc làm Bình Dương%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%việc làm Bình Dương%' OR jobs.meta_description LIKE '%việc làm Bình Dương%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 7 việc làm

 • Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Anh-Bình Dương) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương

   24/02/2022 - 31/03/2022

  • Địa điểm Bình Dương, KCN Đồng An, Thuận An

   Mức lương 500 - 550 USD

  • - Tiến hành đặt mua nguyên liệu, các vật tiêu hao .... theo chỉ thị hoặc dựa theo kế hoạch mua hàng / tình trạng tồn kho
   - Xác nhận các vấn đề phát sinh trong quá trình đặt mua với phòng ban liên quan
   - Xác nhận giá cả, kỳ hạn giao hàng
   - Phát hành PO mua hàng

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.