ALL JOBS

  Tìm việc làm, việc làm sử dụng tiếng Nhật tại công ty Nhật Bản

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 8 jobs

 • Nhân Viên Tổng Vụ - Kế Toán

  • Ho Chi Minh

   25/06/2024 - 09/08/2024

  • Location Ho Chi Minh

   Salary 16.000.000 - 20.000.000 VND

   Job category Administrative - Clerical, Accounting - Finance

  • - Làm thủ tục xin, gia hạn giấy phép và chuẩn bị các báo cáo cho cơ quan chức năng
   - Thực hiện các thủ tục liên quan đến lao động cho nhân viên (hợp đồng lao động, giấy phép lao động, các thủ tục về bảo hiểm xã hội,..)
   - Quản lý công việc hành chính văn phòng (quản lý hợp đồng, sắp xếp công tác, đặt hàng văn phòng phẩm,..)
   - Quản lý dữ liệu nhân viên

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.