ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 1 jobs

 • Nhân Viên Marketing (Đối tượng mới ra Trường) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   16/12/2019 - 17/01/2020

  • Location Ho Chi Minh, Q1

   Salary 300 USD

  • - Đi đến các cửa hàng, tiệm ăn.. để thu thập thông tin về việc sử dụng thẻ tín dụng của Nhật
   - Trường hợp cửa hàng đó chưa có liên kết sử dụng thẻ, thì sẽ giới thiệu, hợp tác đưa ưu đãi của việc dùng thẻ vào thanh toán, dán nhãn logo thẻ tại cửa hàng
   - Phân tích, tổng hợp các số liệu đã được thu thập; làm báo cáo điều tra theo form mẫu
   - Sẽ được đào tạo nếu không có kinh nghiệm.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.