ALL JOBS

  Tìm việc làm, việc làm sử dụng tiếng Nhật tại công ty Nhật Bản

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 21 jobs

 • Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật)

  • Ho Chi Minh

   27/11/2023 - 29/12/2023

  • Location Ho Chi Minh, KCX Tân Thuận, Q7

   Salary 600 - 700 USD

   Job category Management, Manufacturing, Textile - Garment - Footwear

  • - Tiếp nhận đơn hàng, và chuyển nội dung đơn cho công nhân nhà máy hoặc cho nhà máy gia công bên ngoài (tùy loại hình sản phẩm)
   - Theo dõi tiến độ, kỳ hạn, chất lượng sản phẩm....
   - Thỉnh thoảng đi tới nhà máy gia công để kiểm soát tiến độ sản xuất, chất lượng sản phẩm, nội dung yêu cầu sản xuất có thực hiện đúng không....Những lúc không đi tới nhà máy gia công thì làm tại xưởng sx Q7
   - Giải quyết các vấn đề phát sinh, báo cáo lại cho người Nhật tại công ty mình

 • 【Location: Hanoi or Ho Chi Minh】 - 4W After Sales Service Manager

  • Ha Noi, Ho Chi Minh

   26/10/2023 - 30/11/2023

  • Location Ha Noi, Ho Chi Minh, Tan Binh District or Nam Tu Liem, Ha Noi

   Salary Negotiable

   Job category Automotive, Customer services, Sales - Sales technical

  • ・Set the mission, vision, and numerical targets for After Sales Dept., implement long-term strategies, and produce results.
   ・Improvement the quality and content of services to improve customer satisfaction based on customer feedback.
   ・Guiding and managing employees of After Sales Dept., and training and supporting dealers with specific performance targets to improve dealer performance.
   ・Manage budgets and allocate resources optimally to improve the work efficiency of After Sales Dept., including dealers:

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.