SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-11-29') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-11-29', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-11-29')) AND ((jobs.name LIKE '%warehouse%' OR jobs.description LIKE '%warehouse%' OR jobs.required_experience LIKE '%warehouse%' OR jobs.page_title LIKE '%warehouse%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%warehouse%' OR jobs.meta_description LIKE '%warehouse%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 7 việc làm

 • (Deep C, Hai An, Hai Phong) Warehouse Supervisor (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   25/10/2021 - 25/11/2021

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Mainly responsible for all activities of warehouse including: receiving – dispatching & internal handover of packing part, material, finish goods.
   - Control and manage the W/H, responsible for the whole warehouse management including labor, W/H equipment and inventory.
   - Monitor raw materials, sub materials, finished goods receiving and releasing to production efficiency, delivery right quantity and right product at right time to customers.
   - Monitor the inventory record up date in physical location correctly and timely.

 • Warehouse Supervisor - Giám sát kho làm việc cho công ty Nhật tại KCN Đình Vũ (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   16/06/2021 - 31/07/2021

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • Warehouse Supervisor is mainly responsible for all activities of warehouse including: receiving – dispatching & internal handover of packing part, material, finish goods.
   1. Control and manage the W/H, responsible for the whole warehouse management including labor, W/H equipment and inventory.
   2. Monitor raw materials, sub materials, finished goods receiving and releasing to production efficiency, delivery right quantity and right product at right time to customers.
   3. Monitor the inventory record up date in physical location correctly and timely.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.