SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-17')) AND ((jobs.name LIKE '%warehouse%' OR jobs.description LIKE '%warehouse%' OR jobs.required_experience LIKE '%warehouse%' OR jobs.page_title LIKE '%warehouse%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%warehouse%' OR jobs.meta_description LIKE '%warehouse%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 6 việc làm

 • Quản Lý Tồn Kho, Xuất Hàng (Q7-N3)

  • Hồ Chí Minh

   05/08/2022 - 08/09/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, KCX Tân Thuận, Q7

   Mức lương 450 - 600 USD

  • - Quản lý lượng tồn kho (nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm...)
   - Đối chiếu và kiểm soát số lượng thực tế trong kho với list quản lý trong hệ thống
   - Theo dõi số lượng xuất hàng, điều phối, liên hệ bộ phận liên quan kịp thờo
   - Báo phòng mua hàng kịp thời để tránh việc thiếu nguyên liệu cho sản xuất

 • (KCN Hòa Mạc, Hà Nam) Rất gấp, Warehouse Clerk (tiếng anh)

  • Hà Nam

   04/07/2022 - 18/08/2022

  • Địa điểm Hà Nam

   Mức lương 9.000.000 - 13.000.000 VND

  • - Manage and support some activities of warehouse clerk and be responsible for Procurement Manager within the scope of work-in-charge, including:
   - Supervise daily in/out delivery quantity as FIFO & LIFO. Checking and update daily delivery notes into internal reports.
   - Monthly inventory follow-up or urgent inventory (if any). Responsible for inventory report, CAP for un-balance quantity and report to direct Manager.
   - Making daily/monthly/yearly reports as required.

 • Purchasing Manager (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   14/02/2022 - 31/03/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Quản lý nhận đơn đặt hàng từ các bộ phận.
   - Các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng như lập kế hoạch, phát hành và theo dõi đơn đặt hàng, quản lý lịch trình giao hàng và vận chuyển.
   - Xây dựng phương án cải tiến để mang lại hiệu quả tốt nhất cho việc mua hàng.
   - Quản lý việc liên lạc với nhà cung cấp để có được thông tin về sản phẩm, giá cả, lịch trình giao hàng; đảm bảo đơn hàng đúng chất lượng, quy cách và thời hạn.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.