ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 8 jobs

 • GAHR Manager (Tiếng Nhật-Kcn Mỹ Phước 3)

  • Binh Duong

   23/05/2024 - 28/06/2024

  • Location Binh Duong, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát

   Salary 18.000.000 - 25.000.000 VND

   Job category Administrative - Clerical, Accounting - Finance, Human resources, Manufacturing, Translator - Interpreter

  • - Soạn thảo và trình duyệt các quy định, thông báo, liên lạc nghiệp vụ nội bộ trong công ty
   - Tổ chức đánh giá nhân viên hằng năm. Soạn thảo biểu mẫu và tổng hợp các đánh giá
   - Lập kế hoạch tuyển dụng và đào tạo. Tổ chức và tham gia các buổi phỏng vấn công nhân viên
   - Ký kết gia hạn hoặc chấm dứt HĐLĐ với công nhân viên

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.