ALL JOBS

  Tìm việc làm, việc làm sử dụng tiếng Nhật tại công ty Nhật Bản

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 6 jobs

 • Leader Bộ Phận Sản Xuất- Công Ty Nhật, KCN Long Đức

  • Dong Nai

   15/03/2024 - 29/04/2024

  • Location Dong Nai

   Salary 15.000.000 - 18.000.000 VND

   Job category Engineering, Management, Manufacturing, Translator - Interpreter

  • - Quản lý hoạt động sản xuất bộ phận sơn.
   - Lập kế hoạch sơn và quản lý hiệu suất cũng như tiến độ.
   - Tìm hiểu công việc sản xuất sơn, nâng cao năng suất và có biện pháp sơn lại
   - Cải thiện quản lý bằng cách hiểu rõ chất lượng tổng thể của sản phẩm sơn

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.