SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-08') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-08', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-08')) AND ((jobs.assigned_user_id = 'd7d089a3-aa39-2856-308b-5e0eb3adda85')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 10 jobs

 • Kỹ sư trưởng (Leader Engineer)_Tuyển gấp

  • Hai Phong

   08/03/2021 - 22/04/2021

  • Location Hai Phong

   Salary 900 - 1,100 USD

  • - Quản lý, đào tạo, chỉ đạo nhân viên.
   - Thử nghiệm khuôn ép mới, đo mẫu.
   - Hướng dẫn, chỉ đạo sửa chữa khi có sự cố xảy ra trong sản xuất hàng loạt.
   - Làm việc với bộ phận kỹ thuật của công ty khách hàng. Đối ứng với hãng khuôn, quản lý lịch trình, v.v..

 • EHS Staff

  • Hai Phong

   02/03/2021 - 16/04/2021

  • Location Hai Phong

   Salary 600 USD

  • - Providing the EHS guideline to the company based on company's policy.
   - Bring health and safety issues, unsafe acts and safety suggestions to management team.
   - Establish the instruction, procedures & rules for EHS control.
   - Manage and maintain the effectiveness of EMS to comply with ISO14001.

 • Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất N2

  • Hai Phong

   22/02/2021 - 08/04/2021

  • Location Hai Phong

   Salary 8.000.000 - 12.000.000 VND

  • ① Quản lý sản xuất kiêm phiên dịch liên quan đến sản phẩm may mặc cho thị trường Nhật.
   ② Biên - phiên dịch thông số kỹ thuật sản phẩm.
   ③ Phiên dịch cho chuyên gia kỹ thuật người Nhật khi đi thăm nhà máy cung cấp (đi cùng phiên dịch)
   ※Đi công tác trong ngày, sáng tới văn phòng công ty rồi đi thăm các nhà máy, chiều quay lại công ty (cơ bản ko phải công tác qua đêm)

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.