Vieclambank.com Sign In

We found 2 jobs

Vieclambank.com
14/09/2018 - 29/10/2018

[VĨNH PHÚC] Office Coordinator(Tiếng Anh) (This job is closed!)

- Hỗ trợ Manager quản lý chi nhánh Vĩnh Phúc
- Hỗ trợ nghiệp vụ xuất nhập khẩu.
- Hỗ trợ các công việc kinh doanh
- Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Salary 10.000.000 - 13.000.000 VND
Working location Vinh Phuc, Phúc Yen
24/07/2018 - 02/09/2018

[VĨNH PHÚC] Office Manager (Tiếng Anh) (This job is closed!)

- Quản lý toàn bộ hoạt động chi nhánh Vĩnh Phúc bao gồm cả HCNS và sản xuất
- Hỗ trợ nghiệp vụ xuất nhập khẩu.
- Hỗ trợ các công việc kinh doanh
- Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Salary 13.000.000 - 20.000.000 VND
Working location Vinh Phuc, Phúc Yen