Vieclambank.com Sign In

We found 2 jobs

Vieclambank.com
04/11/2018 - 11/11/2018

Nhân viên hành chính kiêm phiên dịch (tổ chức lớn của Nhật) (This job is closed!)

日本へのレポート(会計報告、連絡事項など)
日本本店からの問い合わせ対応
日本人駐在員のサポート(資料作成、会議通訳など)

Salary 600 - 1,000 USD
Working location Ha Noi, Hoan Kiem
03/08/2018 - 17/09/2018

(Rất Gấp)Phụ trách hành chính kiêm phiên dịch (VPDD mới setup tại HN) (This job is closed!)

- Hỗ trợ các công việc hành chính.
- Phiên dịch cho Sếp người Nhật.
- Quản lý thu chi và các giấy tờ kế toán đơn giản.
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Salary 700 - 1,000 USD
Working location Ha Noi