SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-12') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-12', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-12')) AND ((jobs.name LIKE '%điện%' OR jobs.description LIKE '%điện%' OR jobs.required_experience LIKE '%điện%' OR jobs.page_title LIKE '%điện%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%điện%' OR jobs.meta_description LIKE '%điện%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 62 jobs

 • Kỹ Sư Điện - KCN Đình Vũ

  • Hai Phong

   04/08/2022 - 18/09/2022

  • Location Hai Phong

   Salary 14.000.000 - 18.000.000 VND

  • • Thiết kế hạng mục điện
   • Vẽ Shop drawing, triển khai bãn vẽ thi công điện.
   • Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng thi công chi tiết cho từng hạng mục.
   • Quản lý, điều hành, giám sát thi công Công trình điện.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.