ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 10 jobs

 • (Rất gấp) Nhân viên IT( Đình Vũ) (This job is closed!)

  • Hai Phong

   01/10/2019 - 01/11/2019

  • Location Hai Phong

   Salary 450 - 550 USD

  • 1. MES (Manufacturing Execution System) Support
   - Maintenance & Troubleshooting to ensure System running 24/7
   - Can programming is preferred (.Net, Oracle …)
   - Deploy new system to factory

 • Vị trí RPA UIPATH (tiếng Nhật N2) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   02/08/2019 - 16/09/2019

  • Location Ho Chi Minh, Quận 1

   Salary Competitive

  • - Thiết kế và kiểm tra các quy trình tự động hoá bằng công cụ RPA UiPath Studio.
   - Sử dụng UiPath Orchestrator để triển khai các quy trình đã phát triển.
   - Hỗ trợ, duy trì, giám sát và khắc phục sự cố trong quá trình vận hành các quy trình RPA UiPath.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.