SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-01-28') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-01-28', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-01-28')) AND ((jobs.name LIKE '%BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG%' OR jobs.description LIKE '%BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG%' OR jobs.required_experience LIKE '%BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG%' OR jobs.page_title LIKE '%BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG%' OR jobs.meta_description LIKE '%BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 5 jobs

 • Trợ lý Kỹ sư - Tiếng Anh - KCN Đình Vũ, Hải Phòng (This job is closed!)

  • Hai Phong, Hai Duong, Thai Binh

   20/09/2021 - 28/09/2021

  • Location Hai Phong, Hai Duong, Thai Binh

   Salary 8.000.000 - 9.000.000 VND

  • - Làm việc ở công đoạn giám sát cải tiến; công đoạn hỗ trợ & điều khiển, hỗ trợ kỹ sư sản xuất
   - Công việc liên quan tới vận hành, quản lý, hỗ trợ bộ phận sản xuất
   - Làm việc trong nhà xưởng có điều hòa, có tiếng ồn máy chạy, có mùi nước làm mát
   - Làm báo cáo định kỳ

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.