SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-06') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-06', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-06')) AND ((jobs.name LIKE '%C#%' OR jobs.description LIKE '%C#%' OR jobs.required_experience LIKE '%C#%' OR jobs.page_title LIKE '%C#%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%C#%' OR jobs.meta_description LIKE '%C#%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 8 jobs

 • Tuyển gấp IT staff cho cty Nhật tại Vsip- Hải Phòng

  • Nam Dinh, Thai Binh, Hai Duong, Hai Phong

   09/02/2021 - 09/04/2021

  • Location Nam Dinh, Thai Binh, Hai Duong, Hai Phong

   Salary Specified

  • - Phát triển hệ thống nhằm cải tiến nghiệp vụ của các bộ phận
   - Bảo trì các hệ thống đã phát triển trong khi đưa vào sử dụng
   - Phát triển và bảo trì Robot RPA
   - Tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các kỹ thuật IT mới

 • Nhân viên IT cho công ty Nhật trong KCN VSIP Hải Phòng (This job is closed!)

  • Quang Ninh, Hai Duong, Hung Yen, Ha Noi, Hai Phong

   08/02/2021 - 28/02/2021

  • Location Quang Ninh, Hai Duong, Hung Yen, Ha Noi, Hai Phong

   Salary Negotiable

  • - Phát triển hệ thống nhằm cải tiến nghiệp vụ của các bộ phận
   - Bảo trì các hệ thống đã phát triển trong khi đưa vào sử dụng
   - Phát triển và bảo trì Robot RPA
   - Tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các kỹ thuật IT mới

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.