SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-21') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-21', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-21')) AND ((jobs.name LIKE '%Chief Accountant%' OR jobs.description LIKE '%Chief Accountant%' OR jobs.required_experience LIKE '%Chief Accountant%' OR jobs.page_title LIKE '%Chief Accountant%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Chief Accountant%' OR jobs.meta_description LIKE '%Chief Accountant%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 7 jobs

 • Kế Toán Trưởng(Kcn Long Đức, Đồng Nai) (This job is closed!)

  • Dong Nai

   10/06/2020 - 31/07/2020

  • Location Dong Nai, KCN Long Đức

   Salary Negotiable

  • - Chịu trách nhiệm giám sát và quản lí toàn bộ các nghiệp vụ thuộc phòng kế toán.
   - Theo dõi và thực hiện các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính.
   - Phu trách tính và quản lý giá thành sản phẩm.
   - Xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát tình hình tài chính kế toán của công ty.

 • Accounting Assistant Manager (This job is closed!)

  • Ba Ria - Vung Tau

   07/05/2020 - 21/06/2020

  • Location Ba Ria - Vung Tau, KCN Cái Mép

   Salary 1,800 - 2,000 USD

  • - Chịu trách nhiệm giám sát và quản lí toàn bộ các nghiệp vụ thuộc phòng kế toán.
   - Theo dõi và thực hiện các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính.
   - Phu trách tính và quản lý giá thành sản phẩm.
   - Xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát tình hình tài chính kế toán của công ty.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.