SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-05', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-05')) AND ((jobs.name LIKE '%Developer%' OR jobs.description LIKE '%Developer%' OR jobs.required_experience LIKE '%Developer%' OR jobs.page_title LIKE '%Developer%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Developer%' OR jobs.meta_description LIKE '%Developer%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 22 jobs

 • Android OR iOS Developers (HCM)

  • Ho Chi Minh

   01/03/2021 - 01/04/2021

  • Location Ho Chi Minh

   Salary Negotiable

  • ・You will be responsible for developing mobile applications for various services developed by AutoServer, focusing on the development of the ASNET mobile system that sells and sells automobiles, the main service of AutoServer.
   ・ You will be involved in planning and development as an engineer in your system department.
   ・In cooperation with the user(customer) service department, you will develop a system for customers to use.

 • CẦU GIẤY- HÀ NỘI: Developer 2 người) CHO CÔNG TY NHẬT

  • Ha Noi

   22/02/2021 - 08/04/2021

  • Location Ha Noi

   Salary Negotiable

  • Công ty đa số khách hàng từ phía Nhật Bản và sử dụng hệ thống server trên AWS, xử lý các công việc liên quan sâu đến server linux trên AWS như build server, xử lý các lỗi phát sinh, cài đặt cấu hình update, cty dùng trên gitlab ci/cd, sử dụng ansible và terraform… nên cần tìm người có nhiều kinh nghiệm và giỏi trong lĩnh vực này

   Mô Tả Công Việc
   • Xây dựng hệ thống website, app về giải trí giao tiếp qua kênh website, smartphone, chat, livestream

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.