SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-07-31') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-07-31', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-07-31')) AND ((jobs.name LIKE '%ISO%' OR jobs.description LIKE '%ISO%' OR jobs.required_experience LIKE '%ISO%' OR jobs.page_title LIKE '%ISO%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%ISO%' OR jobs.meta_description LIKE '%ISO%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 42 jobs

 • Trợ Lý QA/ QC- Công Ty Nhật, KCN Amata

  • Dong Nai

   23/07/2021 - 17/09/2021

  • Location Dong Nai

   Salary 15.000.000 - 18.000.000 VND

  • - Xây dựng quy trình sản xuất, hệ thống quản lý chỉ tiêu chất lượng sản xuất sản phẩm.
   - Quản lý và giám sát chất lượng nguyên liệu, thành phẩm.
   - Có năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh lỗi trong sản phẩm sản xuất mà mình chịu trách nhiêm.
   - Thiết lập các mục tiêu chất lượng, thực hiện, theo dõi các hành động để đạt mục tiêu.

 • (Duy Tân_Cầu Giấy) tuyển GẤP nhân viên làm hồ sơ thầu điện

  • Ha Noi

   07/07/2021 - 21/08/2021

  • Location Ha Noi

   Salary Negotiable

  • - Theo dõi báo đấu thầu để cập nhật thông tin.
   - Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ dự thầu (soạn thảo, sắp xếp, sao y, pho to, phân loại, đóng gói hồ sơ) bao gồm: báo giá, hợp đồng mua bán, đấu thầu và tất cả các hồ sơ năng lực cần thiết khác. Đảm bảo hồ sơ thầu tham dự và đảm bảo kịp tiến độ hồ sơ nộp cho các đơn vị trước thời điểm đóng thầu.
   - Nộp thầu trực tiếp hoặc qua mạng.
   - Tập hợp các hồ sơ liên quan từ các bộ phận kỹ thuật, kế toán, hành chính nhân sự.

 • QC Manager (LAB Management Experience)

  • Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Thai Binh, Bac Giang, Bac Ninh

   07/07/2021 - 06/09/2021

  • Location Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Thai Binh, Bac Giang, Bac Ninh, KCN Đình Vũ, Hải Phòng

   Salary 1,800 - 2,000 USD

  • - Làm việc trong môi trường cty Nhật Bản
   - Đề xuất đưa ra quá trình phát triển
   - Kiểm tra audit việc thực thi quá trình
   - Điều chỉnh thay đổi quy trình sao cho phù hợp

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.