ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 1 jobs

 • Kế Toán Giá Thành và Doanh Thu(Tiếng Anh - KCN Phú Mỹ 3) (This job is closed!)

  • Ba Ria - Vung Tau

   24/10/2022 - 08/12/2022

  • Location Ba Ria - Vung Tau, KCN Phú Mỹ 3

   Salary 1,000 USD

  • 1. Kế toán doanh thu
   - Theo dõi giao dịch bán hàng, kiểm tra hồ sơ thanh toán (Hóa đơn, B / L, PL, Đơn hàng bán, Tờ khai hải quan…)
   - Nhập các bút toán bán hàng từ WMS vào hệ thống Kế toán
   - Đảm bảo các khoản giao dịch bán hàng được ghi chép kịp thời và chính xác vào hệ thống kế toán

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.