ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 81 jobs

 • Kế Toán Trưởng (Q. Bình Tân)

  • Ho Chi Minh

   08/11/2019 - 23/12/2019

  • Location Ho Chi Minh

   Salary 18.000.000 - 25.000.000 VND

  • - Quản lý bộ phận kế toán (khoảng 5 người)
   - Thực hiện các báo cáo kế toán và khai báo thuế với cơ quan bên ngoài.
   - Kiểm tra và phê duyệt các chứng từ kế toán do nhân viên phụ trách
   - Xem xét cải tiến chi phí sản xuất, chi phí nguyên liệu.. (kết hợp với các bộ phận liên quan như sản xuất, mua hàng...)

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.