ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 26 jobs

 • (Vĩnh Phúc) Accountant Supervisor (English)

  • Vinh Phuc

   22/02/2023 - 08/04/2023

  • Location Vinh Phuc, Bá Thiện 2

   Salary 15.000.000 - 20.000.000 VND

  • - Phụ trách kế toán thuế: gồm đăng ký thuế, tính, kê khai, nộp thuế, hạch toán kế toán, tham gia giải trình và thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế (FCT, VAT, CIT, thuế khác) Fixed assets accounting.
   - Phụ trách kế toán lương và các khoản trích theo lương (bảo hiểm, kinh phí công đoàn, PIT…)
   - Phụ trách một số báo cáo định kỳ với cơ quan bên ngoài (báo cáo thống kê, báo cáo khoản vay ngân hàng nhà nước)
   - Tham gia các công việc chung của phòng kế toán: kiểm kê định kỳ hàng tồn kho, tài sản cố định,

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.