ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 26 jobs

 • (KCN Hòa Mạc, Hà Nam) Kế toán tổng hợp (chi phí), tiếng anh (This job is closed!)

  • Ha Nam

   09/02/2023 - 26/03/2023

  • Location Ha Nam

   Salary 17.000.000 - 22.000.000 VND

  • • Hỗ trợ Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc – Tài chính & Kế toán (tại Nhật Bản) lập báo cáo tài chính hàng tháng và hàng năm theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam.
   • Thực hiện tính toán chi phí cho các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân lực, sản phẩm dở dang, chi phí chung cố định, v.v. (các mặt hàng mới và đánh giá chi phí thường xuyên cho các mặt hàng cụ thể). Tổng hợp và đề xuất các phương pháp tối ưu hóa chi phí.
   • Xử lý các hoạt động kế toán hàng ngày và tất cả các vấn đề về thuế.
   • Nhập liệu nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán (FAST) bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

 • (KCN Hòa Mạc, Hà Nam) kế toán Trưởng, tiếng anh (This job is closed!)

  • Ha Nam

   09/02/2023 - 26/03/2023

  • Location Ha Nam

   Salary 25.000.000 - 35.000.000 VND

  • • Hỗ trợ trưởng phòng kế toán tại Nhật Bản lập báo cáo tài chính hàng tháng và hàng năm theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam.
   • Xử lý tài sản cố định, quản lý chi phí và hàng tồn kho.
   • Xử lý các hoạt động kế toán hàng ngày và tất cả các vấn đề về thuế.
   • Nhập liệu nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán (FAST) bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.