SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-06-30') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-06-30', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-06-30')) AND ((jobs.name LIKE '%Kế toán%' OR jobs.description LIKE '%Kế toán%' OR jobs.required_experience LIKE '%Kế toán%' OR jobs.page_title LIKE '%Kế toán%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Kế toán%' OR jobs.meta_description LIKE '%Kế toán%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 45 jobs

 • Chief Accountant(Tiếng Anh - Quận 1) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   04/05/2022 - 18/06/2022

  • Location Ho Chi Minh, Quận 1

   Salary 25.000.000 - 30.000.000 VND

  • - Theo dõi và thực hiện các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính.
   - Quản lý thuế và lập các báo cáo, thực hiện, xử lý các thủ tục liên quan đến thuế.
   - Lập các báo cáo tài chính.
   - Quản lý các khoảng phải thu và phải trả.

 • [Quận 1, TPHCM] Sales Assistant (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   26/04/2022 - 10/06/2022

  • Location Ho Chi Minh, Q1

   Salary 500 - 600 USD

  • - Hỗ trợ bộ phận sales các công tác liên quan đến soạn thảo hợp đồng, theo dõi tiến trình thực hiện hợp đồng, xuất nhập hàng hóa, công nợ.
   - Kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu.
   - Hỗ trợ bộ phận sales liên lạc và giải quyết thắc mắc của khách hàng.
   - Các công việc hành chính khác trong bộ phận khi cần thiết.

 • Nhân Viên Kế Toán(Công Ty Mới Thành Lập Quận 1) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   20/04/2022 - 31/05/2022

  • Location Ho Chi Minh, Quận 1

   Salary 600 - 800 USD

  • - Hạch toán chứng từ và nghiệp vụ phát sinh, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán thuế khác
   - Quản lý thu chi, hóa đơn, thanh toán công nợ khách hàng.
   - Quản lý tiền mặt, làm việc với ngân hàng, hạch toán báo cáo hàng tháng, quý, năm
   - Lập báo cáo, nộp và làm việc với cơ quan Thuế và các cơ quan Nhà Nước khác (FCT, CIT, transfer pricing)

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.