SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-11-29') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-11-29', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-11-29')) AND ((jobs.name LIKE '%Kỹ sư điện%' OR jobs.description LIKE '%Kỹ sư điện%' OR jobs.required_experience LIKE '%Kỹ sư điện%' OR jobs.page_title LIKE '%Kỹ sư điện%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Kỹ sư điện%' OR jobs.meta_description LIKE '%Kỹ sư điện%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 10 jobs

 • Giám Sát Bộ Phận Bảo Trì (Supervisor) (Vsip1) (This job is closed!)

  • Binh Duong

   20/10/2021 - 20/11/2021

  • Location Binh Duong, VSIP1

   Salary 13.000.000 - 17.000.000 VND

  • - Xây dựng kế hoạch bảo trì máy móc thiết bị trong nhà máy, đảm báo máy luôn ổn định
   - Chịu trách nhiệm quản lý trang thiết bị, sửa chữa nhà xưởng, điện, nước, cơ sở hạ tầng của công ty
   - Cải tiến, chế tạo công cụ dụng cụ hỗ trợ sản xuất
   - Kiểm tra, giám sát phân công việc cho nhân viên cấp dưới

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.