SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-06-30') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-06-30', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-06-30')) AND ((jobs.name LIKE '%KCN Long Đức%' OR jobs.description LIKE '%KCN Long Đức%' OR jobs.required_experience LIKE '%KCN Long Đức%' OR jobs.page_title LIKE '%KCN Long Đức%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%KCN Long Đức%' OR jobs.meta_description LIKE '%KCN Long Đức%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 33 jobs

 • Giám Sát Thu Mua- Tiếng Nhật, KCN Long Đức

  • Dong Nai

   31/05/2022 - 20/08/2022

  • Location Dong Nai

   Salary 20.000.000 - 23.000.000 VND

  • - Giám sát và chịu trách nhiệm các hoạt động thu mua của toàn nhà máy;
   - Lên kế hoạch mua hàng và tìm kiếm nguồn hàng;
   - Tìm kiếm nhà cung ứng mới, xây dựng và phát triển mối quan hệ với nhà cung ứng;
   - Đàm phán, thương lượng về giá, điều khoản hợp đồng với nhà cung ứng;

 • Trưởng Phòng Hành Chính(Kcn Long Đức)

  • Dong Nai

   30/05/2022 - 14/07/2022

  • Location Dong Nai, KCN Long Đức

   Salary 18.000.000 - 20.000.000 VND

  • - Nắm bắt các yêu cầu về pháp luật hiện hành liên quan đến lao động, ATLD, PCCC, môi trường.
   - Phụ trách tính lương, hợp đồng lao động.
   - Kiểm soát các công việc liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.
   - Tổ chức, giám sát và thúc đẩy các hoạt động liên quan đến 5S, ATLD, PCCC.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.