SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-10-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-10-05', INTERVAL 60 DAY) AND '2022-10-05')) AND ((jobs.name LIKE '%Ky su%' OR jobs.description LIKE '%Ky su%' OR jobs.required_experience LIKE '%Ky su%' OR jobs.page_title LIKE '%Ky su%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Ky su%' OR jobs.meta_description LIKE '%Ky su%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 35 jobs

 • (Đông Anh) cần gấp Electrical Site Manager, tiếng anh

  • Ha Noi

   20/09/2022 - 04/11/2022

  • Location Ha Noi

   Salary 20.000.000 - 25.000.000 VND

  • ・Quản lý dự toán ngân sách, quản lý công trình (an toàn, chất lượng, tiến độ), báo giá thiết kế công trình quy mô lớn (khả năng làm việc độc lập) 
   ・Quản lý tiến độ, thời hạn bàn giao công trình
   ・Theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh ngoài công trường
   ・Liên lạc và phối hợp với khách hàng và nhà thầu phụ

 • Kỹ sư cầu nối (BrSE) cho công ty tại Hoàng Cầu-Hà Nội

  • Ha Noi

   12/09/2022 - 27/10/2022

  • Location Ha Noi

   Salary 2,500 USD

  • - Là kỹ sư cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam
   - Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm… và truyền đạt cho đội dự án Việt Nam
   - Làm PM của các dự án: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm Onsiters
   - Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng và Giám đốc trong việc quản lý dự án.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.