ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 85 jobs

 • Leader team Admin (tiêng Nhật N2)

  • Ho Chi Minh

   15/05/2019 - 29/06/2019

  • Location Ho Chi Minh, Quận 1

   Salary 800 USD

  • - Quản lý team Admin (Quản lý thời gian, task của các members trong team để tránh sai sót)
   - Đề xuất cải thiện cho môi trường làm việc tốt hơn
   - Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu
   - Ưu tiên những ứng viên có kiến thức về ISMS, 5S Kaizen

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.