ALL JOBS

  Tìm việc làm, việc làm sử dụng tiếng Nhật tại công ty Nhật Bản

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 26 jobs

 • (HN Nam Từ Liêm) Giám đốc nhân sự (tiếng Anh) (This job is closed!)

  • Ha Noi

   24/02/2023 - 10/04/2023

  • Location Ha Noi

   Salary 40.000.000 - 55.000.000 VND

  • 1.1. Tổ chức Bộ máy
   • Hoạch định Chiến lược nhân sự, định hướng phát triển cho các hoạt động Quản trị & Phát triển Nguồn nhân lực, gắn với Chiến lược Kinh doanh
   • Xây dựng SĐTC cấp Công ty, đơn vị thành viên, quy hoạch CNNV phòng ban, cây chức danh vị trí; Rà soát & Điều chỉnh theo định kỳ hoặc theo thực tế hoạt động sản xuất Kinh doanh
   • Quy hoạch phân cấp chức danh (cấp bậc chức danh), phân quyền, uỷ quyền

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.