SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-06-30') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-06-30', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-06-30')) AND ((jobs.name LIKE '%Nhân sự%' OR jobs.description LIKE '%Nhân sự%' OR jobs.required_experience LIKE '%Nhân sự%' OR jobs.page_title LIKE '%Nhân sự%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Nhân sự%' OR jobs.meta_description LIKE '%Nhân sự%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 40 jobs

 • VP_HR Manager (KCN Bá Thiện 2) (This job is closed!)

  • Vinh Phuc

   16/03/2022 - 30/04/2022

  • Location Vinh Phuc

   Salary 30.000.000 VND

  • - Xây dựng quy chế, chế độ liên quan đến nhân sự cho công ty.
   - Lên kế hoạch nhân sự, tuyển dụng.
   - Xử lí các vấn đề liên quan đến nhân sự.
   - Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

 • (Vĩnh Phúc Bình Xuyên) Leader hành chính (This job is closed!)

  • Vinh Phuc

   01/03/2022 - 31/03/2022

  • Location Vinh Phuc

   Salary 20.000.000 - 27.000.000 VND

  • - Phụ trách các công việc hành chính chung phân công công việc cho nhân viên, thực hiện các công việc với cơ quan ban ngành, biên phiên dịch.
   - Các công việc về thương mại như làm việc với các công ty giao vận... (có hướng dẫn nên nếu có kiến thức và 1 chút kinh nghiệm thì tốt)
   - Các công việc kế toán cơ bản như lên yêu cầu thanh toán, quản lí hóa đơn chứng từ, quản lí lương...
   - Báo cáo trực tiếp cho người Nhật.

 • Thông Dịch (Tiếng Nhật-An Giang) (This job is closed!)

  • Can Tho, An Giang, Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong

   24/02/2022 - 25/03/2022

  • Location Can Tho, An Giang, Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong, Huyện Phú Tân, An Giang

   Salary 10.000.000 - 13.000.000 VND

  • - Thông dịch Tiếng Nhật cho giám đốc người Nhật và nhân viên trong công ty
   (thông dịch mảng văn phòng và thông dịch tại hiện trường sản xuất)
   - Làm các công việc văn phòng khác như: mua hàng, hỗ trợ xử lý sự cố máy, liên lạc nhà cung cấp...

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.