ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 271 jobs

 • Thông Dịch Tiếng Nhật (Q1 & Đồng Nai)

  • Ho Chi Minh, Dong Nai

   15/11/2019 - 15/12/2019

  • Location Ho Chi Minh, Dong Nai, Q1 & Hố Nai, Đồng Nai

   Salary 600 - 800 USD

  • - Phụ trách thông dịch Tiếng Nhật trực tiếp cho quản lý sản xuất người Nhật
   - Nội dung thông dịch chủ yếu là ở nhà máy ủy thác (KCN Hố Nai), đi cùng người Nhật đến nhà máy để xác nhận tiến độ sản xuất, chất lượng... Làm cầu nối thông dịch giữa nhà máy VN với sếp Nhật
   - Ngoài ra sẽ dịch những nội dung như tiêu chuẩn kiểm tra, nội dung yêu cầu đơn hàng.... , và hỗ trợ kiểm tra sản phẩm khi cần thiết
   - Tần suất đi nhà máy ở Đồng Nai khoảng 3-4 ngày/tuần

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.