ALL JOBS

  Tìm việc làm, việc làm sử dụng tiếng Nhật tại công ty Nhật Bản

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 60 jobs

 • [HCM - VSIP2] Project Coordinator (Electronic)

  • Ho Chi Minh, Binh Duong

   11/09/2023 - 26/10/2023

  • Location Ho Chi Minh, Binh Duong

   Salary 700 - 1,000 USD

   Job category Customer services, Electronic - Automatic, Industrial products, Management, Marketing - PR, Mechanical, Temporary - Contract, Trading - Services

  • Công ty Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm điện tử, mạch, bán dẫn

   - Tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc họp với khách hàng liên quan đến việc xây dựng vận hành và quản lý dự án, đồng thời quản lý dự án một cách suôn sẻ nhất có thể
   - Báo cáo với khách hàng (trong cuộc họp, qua email, tin nhắn văn bản)

 • [HCM - VSIP2] Test Engineer (Electronic)

  • Ho Chi Minh, Binh Duong

   11/09/2023 - 26/10/2023

  • Location Ho Chi Minh, Binh Duong

   Salary 700 - 1,000 USD

   Job category Electronic - Automatic, Engineering, Entry level - Graduate, IT-Hardware, IT-Software

  • Công ty Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm điện tử, bán dẫn.

   - Hỗ trợ quản lý lịch trình khởi động thử nghiệm trong phát triển sản phẩm
   - Phối hợp với các bộ phận liên quan và các thành viên trong nhóm để giải quyết các vấn đề kỹ thuật đối với mục tiêu năng lực kiểm tra chưa đạt trong quá trình phát triển sản phẩm

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.