ALL JOBS

  Tìm việc làm, việc làm sử dụng tiếng Nhật tại công ty Nhật Bản

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 52 jobs

 • Phiên dịch, hỗ trợ kinh doanh - Tiếng Nhật

  • Ho Chi Minh

   21/05/2024 - 05/07/2024

  • Location Ho Chi Minh, quận 3

   Salary 30.000.000 VND

   Job category Administrative - Clerical, Sales - Sales technical, Translator - Interpreter

  • Công ty sản xuất điều hòa không khí.
   Nội dung công việc :
   - Phiên dịch, trợ lý kinh doanh cho sale người Nhật
   - Sắp xếp và thông dich trong các cuộc họp nội bộ

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.