ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 182 jobs

 • General Accountant (Tiếng Anh - KCN Hiệp Phước 2)

  • Ho Chi Minh

   06/04/2020 - 21/05/2020

  • Location Ho Chi Minh, KCN Hiệp Phước 2

   Salary Negotiable

  • - Xử lý và hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải thu, phải trả, tài sản cố định, doanh thu, chi phí, thuế..
   - Thực hiện các bút toán tổng hợp cuối kỳ: Phân bổ chi phí trả trước, khấu hao TSCĐ, trích trước chi phí, phân bổ chi phí sản xuất, kết chuyển cuối kỳ,…
   - Kiểm tra sự cân đối; đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
   - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

 • Trưởng Phòng Thu Mua(Kcn Hiệp Phước 2)

  • Ho Chi Minh

   06/04/2020 - 31/05/2020

  • Location Ho Chi Minh, KCN Hiệp Phước 2

   Salary Negotiable

  • - Phụ trách, quản lý công việc thu mua nguyên vật liệu, hàng tiêu hao trong công ty
   - Tìm kiếm, liên lạc nhà cung cấp, lấy báo giá, thương lượng giá và quản lý toàn bộ quy trình giao nhận hàng đến kho.
   - Quản lý lượng nguyên liệu tồn kho..
   - Chuẩn bị hợp đồng, tài liệu.

 • Nhân Viên Mua Hàng(Kcn Hiệp Phước 2)

  • Ho Chi Minh

   06/04/2020 - 31/05/2020

  • Location Ho Chi Minh, KCN Hiệp Phước 2

   Salary 500 - 700 USD

  • - Liên hệ order bên Nhật, tìm kiếm, liên lạc nhà cung cấp, lấy báo giá, thương lượng giá và quản lý toàn bộ quy trình thu mua công cụ, dụng cụ để sản xuất.
   - Lập và quản lý kế hoạch mua hàng. Giải quyết các vấn đề liên quan trong bộ phận (tiến độ mua hàng, nguyên liệu không đạt..)
   - Quản lý lượng nguyên liệu tồn kho..
   - Hỗ trợ các bộ phận khác đạt tiến độ sản xuất.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.