SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-01-19') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-01-19', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-01-19')) AND ((jobs.name LIKE '%Sản xuất%' OR jobs.description LIKE '%Sản xuất%' OR jobs.required_experience LIKE '%Sản xuất%' OR jobs.page_title LIKE '%Sản xuất%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Sản xuất%' OR jobs.meta_description LIKE '%Sản xuất%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 143 jobs

 • Nhân Viên ISO - QC (Tiếng Nhật - Bình Dương)

  • Binh Duong

   10/12/2021 - 24/01/2022

  • Location Binh Duong, KCN Đồng An 2

   Salary Negotiable

  • - Kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng và của công ty mẹ.
   - Lập và kiểm soát hồ sơ chất lượng.
   - Đưa ra những đề xuất cải tiến về chất lượng sản phẩm.
   - Đối ứng khách hàng về chất lượng sản phẩm.

 • Trưởng Bộ Phận Ép Nhựa (Mỹ Phước 3)

  • Binh Duong

   10/12/2021 - 24/01/2022

  • Location Binh Duong, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát

   Salary Negotiable

  • - Quản lý các hoạt động sản xuất, sắp xếp quy trình sản xuất đảm bảo đủ sản lượng đúng thời gian với chi phí thấp nhất và chất lượng tốt nhất.
   - Quản lý và điều hành trực tiếp khu vực ép nhựa: kế hoạch sản xuất, vận hành sản xuất, kỹ thuật sản xuất, bảo trì khuôn, chất lượng sản phẩm theo đúng qui trình công việc
   - Sử dụng hiệu quả nhất công suất của máy, giảm thời gian dừng máy, chi phí bảo trì, bảo dưỡng khuôn ở mức hợp lý nhất, có khả năng độc lập tự xử lý lỗi để làm ra sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu
   - Có khả năng độc lập vận hành máy ép nhựa, sửa chửa, bảo trì, thay khuôn đáp ứng yêu cầu.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.