SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-12-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-12-05', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-12-05')) AND ((jobs.name LIKE '%Sales%' OR jobs.description LIKE '%Sales%' OR jobs.required_experience LIKE '%Sales%' OR jobs.page_title LIKE '%Sales%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Sales%' OR jobs.meta_description LIKE '%Sales%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 80 jobs

 • IT Solution Senior Sales

  • Ho Chi Minh

   03/12/2020 - 17/01/2021

  • Location Ho Chi Minh

   Salary Competitive


  • - Approach to potential clients and consult company's solution for the client
   - Cooperation with engineering team, prepare proposal of company's solution and product
   - Make quotation and contractual document for customer together with other related department
   - Other tasks to be discussed in the interview

 • Sales (Kcn Đồng An 2-BD)

  • Binh Duong

   01/12/2020 - 15/01/2021

  • Location Binh Duong, KCN Đồng An 2

   Salary 500 - 600 USD

  • - Tìm kiếm , tiếp cận và phát triển nguồn khách hàng (trường học, nơi làm việc, bệnh viện...)
   - Hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng (lắp đặt thiết bị, hướng dẫn vận hành....)
   - Đào tạo nghiệp vụ cho cấp dưới
   - Hỗ trợ công việc cho trưởng chi nhánh người Nhật

 • Sales Assistant (Tiếng Nhật N3)

  • Binh Duong

   27/11/2020 - 31/12/2020

  • Location Binh Duong, KCN Mỹ Phước 3

   Salary 500 - 600 USD

  • - Hỗ trợ công việc cho sales manager người Việt (công ty có 2 người Nhật) (điều tra thu thập thông tin dữ liệu liên quan, liên lạc khách hàng, chuẩn bị các giấy tờ liên quan sales, làm báo cáo...)
   - Sau này quen việc có thể làm việc độc lập
   - Đối ứng khách hàng Nhật (100% khách hàng là công ty Nhật)
   - Khoảng 2 lần/năm sẽ đi công tác ngoài Hà Nội

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.