SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-06') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-06', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-06')) AND ((jobs.name LIKE '%Trang Due%' OR jobs.description LIKE '%Trang Due%' OR jobs.required_experience LIKE '%Trang Due%' OR jobs.page_title LIKE '%Trang Due%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Trang Due%' OR jobs.meta_description LIKE '%Trang Due%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 16 jobs

 • [Tràng Duệ]-Tuyển gấp trưởng nhóm QC tiếng Anh tốt

  • Hai Phong, Hai Duong, Nam Dinh, Thai Binh

   23/02/2021 - 23/03/2021

  • Location Hai Phong, Hai Duong, Nam Dinh, Thai Binh

   Salary 15.000.000 - 20.000.000 VND

  • * Quản lý đội ngũ nhân lực chất lượng của QA
   * Đảm bảo giải quyết issue liên quan đến chất lượng
   * Đưa ra các idea giảm lỗi trên công đoạn, giảm lỗi phía khách hàng
   * Số lượng nhân viên quản lý; 2-5 người

 • Trưởng phòng QC trong KCN Tràng Duệ (This job is closed!)

  • Hai Phong, Hai Duong

   25/01/2021 - 28/02/2021

  • Location Hai Phong, Hai Duong

   Salary 30.000.000 - 40.000.000 VND

  • * Quản lý đội ngũ nhân lực của phòng
   * Đảm bảo giải quyết vấn đề liên quan đến chất lượng
   * Đưa ra các ý tưởng cải tiến để giảm lỗi trên công đoạn, giảm lỗi phía khách hàng
   * Số lượng nhân viên quản lý: 15~20 người

 • Trưởng phòng sản xuất KCN Tràng Duệ - tiếng Anh hoặc tiếng Hàn (This job is closed!)

  • Hai Duong, Ha Noi, Hai Phong

   29/12/2020 - 29/01/2021

  • Location Hai Duong, Ha Noi, Hai Phong

   Salary 25.000.000 - 40.000.000 VND

  • Quản lý đội ngũ nhân lực, máy móc, kỹ thuật, hoạt động sản xuất của phòng
   Đảm bảo sản xuất đạt yêu cầu về sản lượng và chất lượng
   Giải quyết các vấn đề phát sinh do lỗi máy móc tại dây chuyền sản suất
   Lên kế hoạch và thực hiện cải tiến máy móc, quy trình, thao tác nhằm nâng cao hiệu suất của máy móc và hiệu quả làm việc của con người

 • [Tràng Duệ]-Tuyển gấp trưởng nhóm sản xuất tiếng Anh hoặc tiếng Hàn tốt (This job is closed!)

  • Hai Phong, Hai Duong

   29/12/2020 - 29/01/2021

  • Location Hai Phong, Hai Duong

   Salary 15.000.000 - 20.000.000 VND

  • - Quản lý đội ngũ nhân lực, máy móc, kỹ thuật, hoạt động sản xuất của nhóm
   - Đảm bảo sản xuất đạt yêu cầu về chất lượng và sản phẩm
   - Giải quyết các vấn đề phát sinh do lỗi máy móc tại dây chuyền sản xuất
   - Lên kế hoạch thực hiện cải tiến máy móc, quy trình, nhằm nâng cao hiệu suất của máy móc và hiệu quả làm việc của con người

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.