SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-07-04') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-07-04', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-07-04')) AND ((jobs.name LIKE '%VueJS%' OR jobs.description LIKE '%VueJS%' OR jobs.required_experience LIKE '%VueJS%' OR jobs.page_title LIKE '%VueJS%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%VueJS%' OR jobs.meta_description LIKE '%VueJS%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 3 jobs

 • [Da Nang] .NET Developer

  • Da Nang

   03/07/2022 - 17/08/2022

  • Location Da Nang

   Salary 2,200 USD

  • -Plan, organize and develop user-facing features for the components in our dynamic platform;
   -Write and optimize client-side code of the web applications, create fast application with good UI/UX;
   -Work with other members to develop and integrate new features including other third-party systems and plugins into our platform;
   -Evaluate and identify new technologies for implementation and incorporation;

 • Tuyển quản lý dự án IT làm việc tại Tokyo (Y/c Tiếng Nhật N2 trở lên) (This job is closed!)

  • Tokyo

   24/03/2022 - 08/05/2022

  • Location Tokyo

   Salary 5,500 USD

  • Cty chuyên về công nghệ, thiết kế và hỗ trợ kinh doanh toàn diện bằng việc sáng tạo ý tưởng-thiết kế kinh doanh.
   Hoạt động kinh doanh phát triển của chúng tôi tập trung vào Việt Nam. Vì vậy chúng tôi cần tìm kiếm 1 quản lý dự án để trở thành cầu nối giữa các thành viên Nhật Bản và nhóm phát triển Việt Nam, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp hơn nữa với tư cách là người đi đầu trong việc phát triển dự án và là người dẫn đầu các sản phẩm mới sáng tạo chưa có trên thế giới.
   Bằng cách có được các kỹ năng như khả năng quản lý theo tư duy cá nhân, cuối cùng bạn sẽ là PM của một dự án phát triển quy mô
   ■ Chúng tôi có văn phòng tại Tokyo và Việt Nam (Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh), vì vậy bạn có thể làm việc tại Nhật Bản hoặc Việt Nam.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.