ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 13 jobs

 • [HCM - Quận 9] Kế toán Giá thành - Cost Accounting

  • Ho Chi Minh

   29/07/2020 - 12/09/2020

  • Location Ho Chi Minh

   Salary Competitive

  • Tập hợp các chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm
   Theo dõi, đối chiếu, kiểm tra số liệu tồn kho với tình hình nhập, xuất, tồn nguyên liệu, vật tư, hàng hoá, thành phẩm
   Cập nhật số liệu thành phẩm nhập kho
   Phối hợp với các phòng ban để tham gia kiểm kê hàng tồn kho định kỳ theo quy định

 • (Urgent) SALES Manager (English, Ha Noi) (This job is closed!)

  • Ha Noi

   16/06/2020 - 31/07/2020

  • Location Ha Noi, Ba Đình

   Salary 1,500 USD

  • This position is responsible for sales activities with distributors.
    Manage and lead the Sales team and distributors to achieve sales objectives;
    Achieving growth and hitting sales targets by designing and implementing sales strategies/ sales plan;
    Manage all sales related programs, sales budgets, sales forecast, sales support, sales review and account receivable and other sales activities;

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.