SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-10-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-10-05', INTERVAL 60 DAY) AND '2022-10-05')) AND ((jobs.name LIKE '%admin%' OR jobs.description LIKE '%admin%' OR jobs.required_experience LIKE '%admin%' OR jobs.page_title LIKE '%admin%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%admin%' OR jobs.meta_description LIKE '%admin%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 12 jobs

 • Assistant cum Admin (English - Japanese, Dist 1)

  • Ho Chi Minh

   21/09/2022 - 31/10/2022

  • Location Ho Chi Minh, Quận 1

   Salary 800 - 1,500 USD

  • - Thông phiên dịch Việt - Anh - Nhật.
   - Quản lý văn phòng: tổng vụ, hỗ trợ công ty dịch vụ làm lương, kế toán, bảo hiểm cho nhân viên, tiếp nhận và xử lý các thông tin từ công ty mẹ
   - Quản lý thu chi, thanh toán, xuất hóa đơn..hỗ trợ các nghiệp vụ kế toán với công ty dịch vụ.
   - Hỗ trợ kinh doanh(hỗ trợ văn phòng bảo hiểm hàng hải, thay đổi hoặc làm mới các điều khoản hợp đồng)

 • Customer Service Manager - KCN Tràng Duệ, Hải Phòng (This job is closed!)

  • Hai Duong, Hai Phong, Ha Noi, Ho Chi Minh

   18/08/2022 - 02/10/2022

  • Location Hai Duong, Hai Phong, Ha Noi, Ho Chi Minh

   Salary Negotiable

  • - The Customer Service Manager will provide strategic leadership and direction for the delivery
   outstanding services and support to customers. This position will manage all facets of customer
   retention including participating in the resolution of customer concerns and defining and
   developing a customer contact strategy.

 • (Ba Đình HN) Admin Manager cty mới (Tiếng Nhật) (This job is closed!)

  • Ha Noi

   16/08/2022 - 30/09/2022

  • Location Ha Noi

   Salary 1,000 - 1,500 USD

  • - Các công việc setup công ty mới. (có công ty tư vấn, làm các việc hỗ trợ như chuẩn bị hồ sơ giấy tờ...)
   - Xin thay đổi IRC, ERC
   - Hỗ trợ người Nhật các việc như xin visa, wp, đi cùng người Nhật công tác trong nước, hỗ trợ biên phiên dịch cho người từ Nhật sang công tác, thu xếp sắp xếp cho mọi người đi công tác như sắp xếp xe, chuyên bay, đặt phòng...
   - Quản lí lịch trình.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.