SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-05-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-05-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-05-17')) AND ((jobs.name LIKE '%công ty mới%' OR jobs.description LIKE '%công ty mới%' OR jobs.required_experience LIKE '%công ty mới%' OR jobs.page_title LIKE '%công ty mới%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%công ty mới%' OR jobs.meta_description LIKE '%công ty mới%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 46 jobs

 • Tuyển 2 Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - Công ty mới KCN Giang Điền)

  • Dong Nai

   13/05/2021 - 13/07/2021

  • Location Dong Nai, KCN Giang Điền

   Salary 15.000.000 - 20.000.000 VND

  • - Thiết lập kế hoạch và triển khai sản xuất, xác nhận tiến độ, đối ứng khi phát sinh sự cố trong quá trình sản xuất.
   - Theo dõi kết quả sản xuất, tính toán năng lực sản xuất, cải thiện và nâng cao năng lực sản xuất.
   - Họp bàn báo cáo với người Nhật khi lệch tiến độ, tìm phương án đối ứng và cải tiến sản xuất.
   - Hỗ trợ, đào tạo, quản lý nhân viên trong bộ phận để hoàn thành mục tiêu sản xuất.

 • Nhân Viên Kế Toán(Công Ty Mới Thành Lập Quận 1)

  • Ho Chi Minh

   28/04/2021 - 12/06/2021

  • Location Ho Chi Minh, Quận 1

   Salary 600 - 800 USD

  • - Hạch toán chứng từ và nghiệp vụ phát sinh, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán thuế khác
   - Quản lý thu chi, hóa đơn, thanh toán công nợ khách hàng.
   - Quản lý tiền mặt, làm việc với ngân hàng, hạch toán báo cáo hàng tháng, quý, năm
   - Lập báo cáo, nộp và làm việc với cơ quan Thuế và các cơ quan Nhà Nước khác (FCT, CIT, transfer pricing)

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.